Aanmeldformulier

Aanmelden voor

Titel
Mbo-verpleegkundige
Traject
bbl
Duur bbl
3,5 jaar of er kan een maatwerktraject gevolgd worden. Dit is afhankelijk van eerder behaalde diploma’s.
Crebonummer
25655